Start Publikacje
Publikacje pracowników Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 czerwca 2011 20:53

Publikacje pracowników zakładu (1999-2014)

ROK 2014

 1. Dziewoński Mirosław, Majchrzak Ewa, Ciesielski Mariusz, Freus Sebastian, Prototype of the Device Registering Encircling Images, in: Information Technologies in Biomedicine, Volume 4, Eds.: E. Pietka, J. Kawa, W. Wieclawek, Advances in Intelligent Systems and Computing 284, Springer, 2014, pp. 175-186.
 2. Blaszczyk Tomasz, Ciesielski Mariusz, Numerical solution of fractional Sturm-Liouville equation in integral form, Fractional Calculus and Applied Analysis 17(2), 2014, pp. 307-320.
 3. Piech Henryk, Grodzki Grzegorz, Borowik Piotr, Communication security prognosis realized as the parallel dynamic auditing intelligent system, 8th International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications, Kreta Grecja, 18-20.06.2014, Publisher: Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 296, 2014, pp 139-149.
 4. Piech Henryk, Grodzki Grzegorz, Aleksandra Ptak, Parallel Simulation of Dynamic Communication Processes on the Base of Probability Time Automata, Proceedings of the 4th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Wien 28-31.08.2014, pp. 237-242.
 5. Piech Henryk, Grodzki Grzegorz, Probability Timed Automata for Communication Processes Investigation, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, przewidziany do publikacji Vol. 25 (2), 06/2015, pp. 12 (w druku, lista A, poz. 4774, 25 pkt.).

ROK 2013

 1. Ciesielski Mariusz, Blaszczyk Tomasz, An approximation of the analytical solution of the fractional Euler-Lagrange equation, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 12(4), 2013, pp. 23-30.
 2. Siedlecki Jaroslaw, Ciesielski Mariusz, Simulations of thermal processes in a restored tooth, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 12(4), 2013, pp.103-108.
 3. Kosowska-Golachowska Monika, Kłos Konrad, Ciesielski Mariusz, Fragmentacja paliw stałych w procesie spalania tlenowego, w: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak, W. Rybak i T. Czakiert, str. 47-84, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria Monografie nr 267, Częstochowa 2013 (ISBN: 978-83-7193-582-4).
 4. Ciesielski Mariusz, Dziewoński Miroslaw, Freus Sebastian, Scanning Method of Temperature Distribution of Human Body by Device Registering Encircling Images, Materiały konferencyjne: 7th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (ACEX2013) - Madrid, Spain, 1-4 July, 2013, Abstract Book p. 85-86.
 5. Dziewonski Miroslaw, Ciesielski Mariusz, Freus Sebastian, The algorithm of the encircling thermograms creation in diagnostic system supporting the wounds healing process, Materiały konferencyjne: International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences - ICCES'13, 24-28.05.2013, Seattle, USA.
 6. Ciesielski Mariusz, Freus Sebastian, Dziewoński Mirosław, Algorytm łączenia obrazów w urządzeniu diagnostycznym IR, materiały konferencyjne: Modelowanie w Mechanice, 52 Sympozjon (Ustroń, 23-27.02.2013), Program, zeszyt streszczeń, 2013, pp. 66-67.
 7. Dziewoński Mirosław, Freus Sebastian, Ciesielski Mariusz, Algorytm rejestracji obrazów w urządzeniu diagnostycznym IR, materiały konferencyjne: Modelowanie w Mechanice, 52 Sympozjon (Ustroń, 23-27.02.2013), Program, zeszyt streszczeń, 2013, pp. 84-85.
 8. Freus Sebastian, Ciesielski Mariusz, Freus Katarzyna, Dziewoński Mirosław, Wielowątkowe oprogramowanie do sterowania procesu skanowania 3D w urządzeniu diagnostycznym IR, materiały konferencyjne: Modelowanie w Mechanice, 52 Sympozjon (Ustroń, 23-27.02.2013), Program, zeszyt streszczeń, 2013, pp. 92-93.
 9. Majchrzak Ewa, Freus Katarzyna, Freus Sebastian, Determination of the Temperature Field in Burned and Healthy Skin Tissue Using the Boundary Element Method - Part I, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 12 (4) 2013, pp. 39-46.
 10. Majchrzak Ewa, Freus Katarzyna, Freus Sebastian, Determination of the Temperature Field in Burned And Healthy Skin Tissue Using the Boundary Element Method - Part II, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 12 (4) 2013, pp. 47-54.
 11. Piech, Henryk, Grodzki, Grzegorz,Edited by: Abramowicz, W. Conference: 16th International Workshops on Business Information Systems (BIS) Location: Poznan, POLAND Date: JUN 19-20, 2013
  Sponsor(s): Poznan Univ Econ, Dept Informat Syst
  BUSINESS INFORMATION SYSTEMS WORKSHOPS, BIS 2013  Book Series: Lecture Notes in Business Information Processing Volume: 160 Pages: 148-159 Published: 2013.
 12. Piech Henryk, Ptak Aleksandra, Distribution network characteristics in rough set approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 7895, Zakopane, Springer Verlag, 2013, pp. 559-569 (10/2 pkt. lista B).
 13. Piech Henryk, Intelligent system of communication security investigation, Intelligent Systems and Agents, International Journal on Computer Science and Information Systems, IADIS, Praga, 2013, pp. 27-34 (10 pkt. lista B).
 14. Piech Henryk, Ptak Aleksandra, The research of uncertain data usage effectiveness on supplies, Logistics, Informatics and Services Sciences - LISS, Reading - W. Brytania, Springer Verlag, 2013, pp. 325-330 (10/2 pkt., akceptacja do czsopisma JART z listy A).
 15. Piech Henryk, Kurkowski Miroslaw, Siedlecka-Lamch Olga, Parallel bounded model checking of security protocols, PPAM, LNCS, Warszawa, 2013, (10/3 pkt. lista B).
 16. Piech Henryk, Ptak Aleksandra, The management strategy based on uncertain data of supplies, JART - Journal of Applied Research and Technology, (15/2 pkt., akceptacja do czasopisma JART z listy A).
 17. Piech Henryk, The research on communications security in dynamic convention, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Monographs no 278, 2013, pp. 1-172 (20 pkt.).

ROK 2012

 1. Mochnacki Bohdan, Ciesielski Mariusz, Numerical Model of Thermal Processes in Domain of Thin Film Subjected to a Cyclic External Heat Flux, Materials Science Forum, Vol. 706-709, 2012, pp. 1460-1465 (uwzgl. w Web of Science).
 2. Ciesielski Mariusz, Mochnacki Bohdan, Numerical analysis of interrelations between skin surface temperature and burn wound shape, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1 (11) 2012, pp. 15-22.
 3. Ciesielski Mariusz, Mochnacki Bohdan, Estimation of burn wound shape using the distribution of skin surface temperature, materiały konferencyjne: Biomechanics 2012 - International Conference of the Polish Society of Biomechanics (Białystok, 16-19.09.2012), Book of Abstracts, 2012, pp. 55-56.
 4. Siedlecki Jarosław, Ciesielski Mariusz, Mathematical model for thermal processes in photopolymerization, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 4(11), 2012, pp. 113-119.
 5. Grodzki Grzegorz: Methodology pertaining to component evaluation of turbulence energy balance in a premixed jet flame with dissipation. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 3 (11) 2012, pp. 33-44.
 6. Grodzki Grzegorz: The convection term evaluation of the turbulence kinetic energy balance in a flame with medium density changes. Scientific Research of The Institute of Mathematics and Computer Science, 4 (11) 2012, pp. 43-52.
 7. Freus Katarzyna, Freus Sebastian, Determination of surface location between two sub-domains using the temperature distribution on the external surface, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 4 (11) 2012, pp. 35-42.
 8. Freus Katarzyna, Freus Sebastian, Shape sensitivity analysis of temperature distribution in  non-homogeneous domain, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2 (11) 2012, pp. 33-41.
 9. Piech Henryk, Siedlecka-Lamch Olga, Interval probabilities of state transitions in probabilistic automata, Lecture Notes in Computer Science, LNAI 7268, 2012, pp. 688-696.
 10. Piech Henryk, Sequence Automata for Researching Consensus Levels, Transaction on Computational Collective Intelligence, TCCI, 7430, Springer Verlag, 2012, pp. 82-101.
 11. Kurkowski Miroslaw, Siedlecka-Lamch Olga, Piech Henryk, A New Effective Method for Modelling and Veriffcation of Security Protocols, Concurrency, Specification and Programming, Berlin, 2012, pp. 191-202.
 12. Piech Henryk, Siedlecka-Lamch Olga, Parallel Quantum Algorithm for Finding Consistency of Saaty’s Matrices, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 7203, 2012, pp. 102-111.
 13. Piech Henryk, Borowik Piotr, Probability of retrieving information in multi-encrypted enviroment, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2012, pp. 113–124.
 14. Piech Henryk, Borowik Piotr, Petri net synthesis based on model behavior, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2012, pp. 103-111.
 15. Siedlecka-Lamch Olga, Kurkowski Miroslaw, Piech Henryk, A New Effective Approach for Modelling and Verification of Security Protocols, in Proceedings of 21th international Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2012), pp. 191-202, Humboldt University Press, Berlin, Germany, 2012.

ROK 2011

 1. Blaszczyk Tomasz, Ciesielski Mariusz, Klimek Malgorzata, Leszczynski Jacek, Numerical solution of fractional oscillator equation, Applied Mathematics and Computation, 218(6), 2011, 2480-2488 (lista filadelfijska).
 2. Mochnacki Bohdan, Ciesielski Mariusz, Model numeryczny oddziaływań termicznych między tkanką skórną i zewnętrznym źródłem ciepła, materiały konferencyjne: Modelowanie w Mechanice, 50 Sympozjon (Ustroń, 26.02-2.03.2011), Program, zeszyt streszczeń, 2010, p. 110.
 3. Mochnacki Bohdan, Ciesielski Mariusz, Modelowanie nagrzewania tkanki skórnej. Dopuszczalna dawka termiczna, materiały konferencyjne: II Kongres Mechaniki Polskiej, (29-31.08.2011, Poznań), Książka streszczeń, 2011, str. 19 (pełna wersja artykułu wydana w wersji elektronicznej - 14 stron).
 4. Mochnacki Bohdan, Ciesielski Mariusz, Model numeryczny oddziaływań termicznych między tkanką skórną i zewnętrznym źródłem ciepła, Modelowanie Inżynierskie, 10(41), 2011, str. 283-290.
 5. Mochnacki Bohdan, Ciesielski Mariusz, Numerical model of thermal processes in domain of thin film subjected to a cyclic external heat flux, materiały konferencyjne: International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials (THERMEC 2011)(1-5.08.2011, Quebec City, Canada), Abstracts, 2011, p. 358.
 6. Ciesielski Mariusz, Mochnacki Bohdan, Szopa Romuald, Numerical modeling of biological tissue heating. Admissible thermal dose, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1 (10) 2011, pp. 11-20.
 7. Blaszczyk Tomasz, Ciesielski Mariusz, Numerical solution of fractional Euler-Lagrange equation with multipoint boundary conditions, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2 (10) 2011, pp. 43-48.
 8. Majchrzak Ewa, Freus Katarzyna, Freus Sebastian.: Estimation of temperature changes due to the perturbation of local geometry of boundary using implicit approach of shape sensitivity analysis, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1 (10) 2011.
 9. Majchrzak Ewa, Freus Katarzyna, Freus Sebastian.: Shape sensitivity analysis. implicit approach using the boundary element method, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 1 (10) 2011.
 10. Piech Henryk, Gawinowski Grzegorz, Analysis of usability of ranking lists combing up method for final objects location, Multiple Criteria Decision Making , 2011.
 11. Piech Henryk, Czubak Adam, The Network Balance Realized by Routing Organization System, Lecture Networks in Artificial Intelligence, 6682, Springer Verlag, 2011, pp. 425-436.
 12. Piech Henryk, Sequence Automata for Researching Concencuse Levels, Lecture Networks in Artificial Intelligence, 6682, Springer Verlag, 2011, pp. 251-261, (Czasopismo z listy filadelfijskiej).
 13. Piech Henryk, Gawinowski Grzegorz, The Type of Preferences in Ranking Lists, Smart Innovation, Systems Technologies, 10, Springer Verlag, 2011, pp. 617-629, (Czasopismo z listy filadelfijskiej).
 14. Piech Henryk, Gawinowski Grzegorz, Compromise in Scheduling Objects Procedures Basing on Ranking Lists, Smart Innovation, Systems  Technologies,  10, Springer Verlag, 2011, pp. 843-853, (Czasopismo z listy filadelfijskiej).
 15. Piech Henryk, Siedlecka-Lamch Olga, Parallel Quantum Algorithm for Finding Consistency of Saaty’s Matrices, Lecture Notes in Computer Science, 2011, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny), (Czasopismo z listy ministerialnej A, w/g podziału aktualnego do 2010 roku).

ROK 2010

 1. Z. Domański, M. Ciesielski, Mochnacki Bohdan, Applications of control volume method using the Voronoi tessellation in numerical modeling of solidification process, w: Current Themes in Engineering Science 2009, A. Korsunsky (ed.), American Institute of Physics Conf. Proc. 1220, 2010, 17-26 (rozdział w monografii, ISBN 978-0-7354-0766-4).
 2. M. Ciesielski, A Multiscale Approach to Numerical Modeling of Solidification, International Journal for Multiscale Computational Engineering 8 (3), 2010, 251-257 (lista filadelfijska).
 3. M. Ciesielski, B. Mochnacki, Numerical analysis of thermal processes in domain of cast composite with spherical particles, Archives of Foundry Engineering 10 (4), 2010, 23–28.
 4. M. Ciesielski, B. Mochnacki, Analiza numeryczna procesów cieplnych w obszarze kompozytu z kulistymi cząstkami, Materiały konferencyjne 51 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2010, 27-29.09.2010, Kielce-Cedzyna, 2010 (materiały na CD - 6 stron).
 5. Z. Domański, B. Baran, M. Ciesielski, Resistance to clogging of fluid microfilters, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2010 Vol. II, (WCECS 2010), (20-22.10.2010, San Francisco, USA), 682-685.
 6. M. Ciesielski, Z. Domański, B. Mochnacki, Model numeryczny krzepnięcia kompozytu z cząstkami, Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, III konferencja naukowa: Streszczenia Referatów, Zielona Góra-Łagów 4-6.06.2010, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010,  31-32 (ISBN: 978-83-7482-338-9).
 7. B. Baran, M. Ciesielski, Z. Domański, Model sieciowy mikrofiltracji, Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, III konferencja naukowa: Streszczenia Referatów, Zielona Góra-Łagów 4-6.06.2010, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010,  15-16 (ISBN: 978-83-7482-338-9).
 8. M. Ciesielski, J. Siedlecki, B. Mochnacki, Numerical model of solidification using the control volume method, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika z. 97, nr 337, 2010, 57-58.
 9. T. Błaszczyk, M. Ciesielski, Fractional Euler-Lagrange equations - numerical solutions and applications of reflection operator, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 2(9), 2010, 17-24
 10. M. Ciesielski, Z. Domański, B. Mochnacki, Numerical model of solidification of cast composite with particles, Civil And Environmental Engineering Reports 5, 2010, pp. 123-132.
 11. Z. Domański, M. Ciesielski, B. Baran, Network flow model for microfiltration, Civil And Environmental Engineering Reports 5, 2010, pp. 53-62.
 12. H. Piech, T. Chłopaś, W. Skibińska, Relation among neighbourhoods in ranking lists, International Trans. on Computer Science and Engineering, v.58, 1, 2010, pp. 156-164.
 13. H. Piech, W. Skibińska, The utility of fuzzy parameters in contract optimization, v.58,1,2010, pp. 45-54.
 14. H. Piech, U. Bednarska, Comparison judgment in incomplete Saaty Matrices, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6114, 2010, 622-629, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny), (Czasopismo z listy filadelfijskiej).
 15. H. Piech, U. Bednarska, Iterative method for improving consistency of multi-attribute objects judgments performed by teams of decision makers, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6071, 2010, pp. 150-159, (Czasopismo z listy filadelfijskiej).
 16. H. Piech, The new approach to decision support basing on neighborhoods relations in judgments, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Monographs No 193, 2010, pp. 1-164.
 17. H. Piech, W. Skibińska, The compromise in multi-criteria net optimization, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2010, v.9, 2010, pp. 177-187, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 18. H. Piech, W. Skibińska, The conception of concurrent Petri Net and its synthesis, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, v.9, 2010, pp. 165-177, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).

ROK 2009

 1. M. Ciesielski, Z. Domański, Thermal interactions between metal matrix and fibers during cast composite solidification, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009 (18-21 May 2009, Zielona Góra, Poland), Short Papers, 2009, 151-152.
 2. Z. Domański, M. Ciesielski, B. Mochnacki, Voronoi tessellations description of cast composite solidification processes, World Congress on Engineering (WCE 2009) (1-3 July, 2009, London, U.K.), 2009, 1197-1202.
 3. M. Ciesielski, S. Freus, Application of control volume method in numerical modeling of solidification (micro/macro approach), Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika z. 95, nr 332, 2009, 77-78.
 4. M. Ciesielski, The finite difference method for fractional Cattaneo-Vernotte equation, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(8), 2009, 13-18.
 5. H. Piech, T. Chłopaś, Combing up method for creating final objects location on base of ranking list, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (8), 2009, 161-173, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 6. H. Piech, The compromise in mulicriterial net optimization, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (8), 2009, 119-130.
 7. H. Piech, Dependences and Configurations of Solution in Multi-criteria Optimization in Nets, Computer Networks, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 39, 2009, 143-151.
 8. H. Piech, The Graphic Representation of Areas of Rough Sets Characterizing the Groups of Scheduled Tasks, Computer  Networks, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 39, 2009, 310-318.
 9. H. Piech, Analysis of possibilities and effectiveness of combine rough sets and neighbourhood theories for solving dynamic scheduling problem, IEEE Computer Society, P3674, 2009, 296-303.
 10. H. Piech, The use of heuristics in creating speculation strategy, IEEE Computer  Society, P3674, 2009, 304-315.
 11. G. Grodzki, Ewolucja spamu, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 15, str. 9, Częstochowa 2009.
 12. G. Grodzki, Analiza bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych w wybranych miastach Polski, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 16, str. 9, Częstochowa 2009.
 13. H. Piech: Research of improving consistency judgment in Saat’y matrix, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Monographs No 168, 2009,  pp. 1-143.

ROK 2008

 1. M. Ciesielski, The Multi-Scale Approach to Numerical Modelling of Solidification, 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) (30.06-4.07.2008, Venice, Italy), 2008, (CD-ROM).
 2. H. Piech, P. Figat, A method for evaluation of compromise in multiple criteria problems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 5097, 2008, 1099-1108, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny), (Czasopismo z listy filadelfijskiej).
 3. H. Piech, Fuzzy strategies in modelling effects of technological implementations, IEEE Computer Society, P3179, 2008, 23-30.
 4. H. Piech, The methodology of improvement of consistency in Saaty matrix judgments, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (7), 2008, 159-171.
 5. H. Piech, The researches of finding consistency in Saaty matrix judgments with interval parameters, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (7), 2008, 171-181.
 6. H. Piech, M. Machura, Rozmytość wag w odniesieniu do metody ścieżki krytycznej, WSZ, Częstochowa, 2008, 23-35, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 7. H. Piech, The conception of neuronal modeling of strategic game, Computer Science, nr 13, Częstochowa, 2008, 7-17.
 8. H. Piech, The multi-argument variant of estimation membership evaluation realized on fuzzy strategy, Computer Science, nr 14, Częstochowa, 2008, 37-45.
 9. H. Piech, Scheduling with applying rough sets theory, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Monographs No 149, 2008, pp. 1-170.
 10. G. Grodzki, Kierunki ewolucji szkodliwego oprogramowania, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 13, str. 81-92, Częstochowa 2008.
 11. G. Grodzki, Analiza bezpieczeństwa elektronicznych transakcji finansowych, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 14, str. 95-104, Częstochowa 2008.

ROK 2007

 1. B. Mochnacki, M. Ciesielski, Application of Thiessen polygons in control volume model of solidification, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 23(2), 2007, 75-78.
 2. B. Mochnacki, M. Ciesielski, Micro/macro model of solidification. Numerical simulation using the control volume method, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007 (June 19–22, 2007, Lodz/Spala 2007), Short Papers, 2007, 275-276 (pełna wersja artykułu: CD-ROM Proceedings).
 3. M. Ciesielski, The numerical algorithm of solidification modelling using the micro-macro approach, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science 1(6), 2007, 41-46.
 4. B. Mochnacki, M. Ciesielski, Numerical Modelling of Solidification in a Micro-Macro Scale Using the Control Volume Method, Proc. of 9th US National Congress on Computational Mechanics (9USNCCM), (22-26.07.2007, San Francisco, USA), 2007, p. 235.
 5. H. Piech, M. Śpiewak, The neural control of a robot in the condition of mobile obstacles, Electronic Modelling, t.29, 4, 2007, 105-113, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 6. H. Piech, Szeregowanie zadań zależnych na dedykowanych procesorach na podstawie decyzji wspomaganej analizą zbiorów przybliżonych, Computer Science, nr 11, Częstochowa, 2007, 101-112.
 7. H. Piech, Wspomaganie szeregowania zadań analizą opartą na zbiorach przybliżonych, Computer Science, nr 11, Częstochowa, 2007, 113-123.
 8. H. Piech, M. Machura, The characteristic of the fuzzy model among operating modules, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (6), 2007, 227-241, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 9. H. Piech, M. Styś, Serialization of input and output data transfers in parallel structures, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (6), 2007, 241-253, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 10. H. Piech, Wielokryterialna optymalizacja na bazie wiedzy niepewnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografie, 2007, -316.
 11. G. Grodzki, Analiza bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 12, str. 31-40, Częstochowa 2007.

ROK 2006

 1. M. Ciesielski, J. Leszczyński, Numerical treatment of an initial-boundary value problem for fractional partial differential equations, Signal Processing 86(10), (2006), 2619-2631.
 2. M. Ciesielski, J. Leszczyński, Numerical Solutions to Boundary Value Problem for Anomalous Diffusion Equation with Riesz-Feller Fractional Operator, J.Theoret.Appl.Mech. 44(2), (2006), 393-403.
 3. J. Leszczyński, M. Ciesielski, A discrete model of the dynamics of granular cohesive flows, 35-th Solid Mechanics Conferences (Solmech2006), Kraków, Poland, (2006).
 4. G. Grodzki, Analiza zagrożeń sieciowych, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 10, str. 137-146, Częstochowa 2006.
 5. H. Piech, Wpływ rozmytości parametrów na optymalizację modeli wypukłych, Zeszyty Naukowe WSZ, Częstochowa, 2006, 23-35.
 6. H. Piech, M. Śpiewak, Artificial intelligence algorithm applied in the robots Path program for the determination of the route of a robot un the environment of movable obstacle, Simulation 2006, Institut  Problem Modielirowania , Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, 363-367.
 7. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, Interchangeable strategies in games without side payments on base of uncertain information on recourses, Springer Science and Business Media, LLC, New York, 2006, 269-279, (udział 33% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 8. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, Use of Dempster-Shafer theory to describe fuzzy model of risks and threats, Modelowanie preferencji a ryzyko, Praca zbiorowa, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2006, 453-463, (udział 33% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 9. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, Wpływ rozmytości wypłat w grze strategicznej na zachowanie modelu arbitrażowego, Zeszyty Naukowe WSZ, Częstochowa, 2006, 75-87, (udział 33% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 10. H. Piech, D. Leks, Rozmyty model przypominania/wyszukiwania bez klucza i bez adresu, Multimedia w Biznesie – konferencja naukowa, 2006, 311-321, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 11. H. Piech, Wpływ rozmytości parametrów wielokryterialnej optymalizacji na lokalizację rozwiązania kompromisowego, Computer Science, nr 10. Częstochowa, 2006,  101-115,
 12. H. Piech, Wpływ ocen kryterialnych na poziom kompromisu, Computer Science, nr 10, Częstochowa, 2006,  116-125.
 13. H. Piech, Rozmytość w grach strategicznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografie 113, 2006,  - 238.
 14. H. Piech H, Wnioskowanie na bazie strategii rozmytych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografie 110, 2006,  - 226.

ROK 2005

 1. M. Ciesielski, J. Leszczyński, Using fractional calculus for generation of a-stable Lévy probability density functions, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej 1(4), (2005), 24-33.
 2. J. Leszczyński, M. Ciesielski, Modelling the dynamics of multiparticle collisions in the gas-granular flow, CMM–2005 Conf., Częstochowa, Poland, (2005).
 3. M. Ciesielski, J. Leszczyński, Numerical solutions of a boundary value problem for the anomalous diffusion equation with the Riesz fractional derivative, CMM–2005 Conf., Częstochowa, Poland, (2005).
 4. G. Grodzki, Zabezpieczenia domowych komputerów, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 9, str. 145-154, Częstochowa 2005.
 5. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, Evaluation of operation and state of an object using artificial intelligence tools, Springer Science and Business Media, LLC, New York, 2005, 465-475, (udział 33% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 6. H. Piech, D. Leks, Wykorzystanie heurystyk w kreowaniu strategii gry, PTI, Informatyka Strategie i Zarządzanie Wiedzą, 2005, 293-305, (udział 50% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 7. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, Fuzzy models in network algorithms, Electronic Modelling, t.27, 2, 2005, 13-31, (udział 33% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 8. H. Piech, Rozmytość czynnika dyskontowego w grach strategicznych, PTI, Informatyka w bankowości i finansach, 2005, 197-207.
 9. H. Piech, Wielokryterialne problemy decyzyjne w ujęciu rozmytym cz.1, Computer Science, nr 9, Częstochowa, 2005, 87-97.
 10. H. Piech, Wielokryterialne problemy decyzyjne w ujęciu rozmytym cz.2, Computer Science, nr 9, Częstochowa, 2005, 97-105.
 11. H. Piech, Rozmyta równowaga w grach strategicznych, Computer Science, Częstochowa , nr 8 , 2005, 227-237.
 12. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, The influence of risk fuzziness on strategies of drawing up contracts, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (4), 2005, 211-220, (udział 33% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 13. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, Use of fuzzy parameters for optimal contracts, Scientific Researches of the Institute of Mathematics and Computer Science, (4), 2005, 220-230, (udział 33% - wkład pracy współautorów był równomierny).
 14. G. Grodzki, Wirusy komputerowe analiza zagrożeń, Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 8, str. 117-124, Częstochowa 2005.

ROK 2004

 1. H. Piech, M. Machura, An Invastigation Into the Influence of Activity Duration Time Fuzziness on Critical Path Parameters. Pr. Nauk. Inst. Mat. Inf. Pol. Częst. nr 1(3); 2004; str. 165-173; rys. tab. bibliogr. poz. 11. ISSN 1731-5417.
 2. H. Piech, M. Śpiewak, Consideration of the Diffusiveness of Robot and Obstacle Movemont Parameters in the Control Procedure. Pr. Nauk. Inst. Mat. Inf. Pol. Częst. nr 1(3); 2004; str. 175-183; ISSN 1731-5417.
 3. H. Piech, Rozdz. XXIII. System I mechanizmy wnioskowania dla wielokryterialnych i wieloargumentowych struktur rozmytych. Systemy informatyczne. Bankowość i finanse. Red. Franciszek Marecki, Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak. Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 2004, str. 289-297; ISBN 83-204-3018-6.
 4. H. Piech, Rozdz. XXXI. Koncepcja genetycznego zapisu zbiorów rozmytych wyższego typu. Strategia informatyzacji i zarządzania wiedzą. Red. Zdzisław Szyjewski, Jerzy S. Nowak, Janusz K. Grabara. Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 2004; str. 467-476; ISBN 83-204-3014-3.
 5. H. Piech, A. Ptak, Zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji do rozwiązywania zadań inżynierskich i ekonomicznych. Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 2004; str. 115; ISBN 83-204-3015-1. Monografia.
 6. H. Piech, A. Ptak, Use of a Fuzzy Strategy to Create the shortest Hamiltonian Cycle. International Conference on Fuzzy Setsand Soft Computing in Economics and Finance. FSSCEF 2004. Proceedings. Vol. I. Saint-Petersburg 2004; str. 299-307; ISBN 968-489-028-1. Referat.
 7. H. Piech, Koncepcja genetycznego zapisu zbiorów rozmytych wyższego typu. Infor. Teor. i Stos. R.4 nr 6; 2004; str. 45-55; ISSN 16-4323-55.
 8. H. Piech, Wielokryterialny, wieloargumentowy wariant oceny przynależności realizowany przy pomocy strategii rozmytej. Infor. Teor. i Stos. R.4 nr 6; 2004; str. 177-185; ISSN 1643-2355.
 9. H. Piech, D. Leks, A Fuzzy Model of Productivity Control. W: International Conference on Fuzzy Sets Computing in Economics and Finance. FSSCEF 2004. Oroceedings. Vol. II. Saint-Petersburg 2004; str. 571-577; ISBN 968-489-028-1. Referat.
 10. H. Piech, A. Ptak, M. Machura, Evaluation of Operation and Stare of an Object Using Artifical Intelligence Tools. W: Computer Information Systems and Applications. Vol. II. Editors: K. Saeed, R. Mosdorf, J. Pejace, O. P. Hilmmola, Z. Sosnowski, I. El-Fray; Wyd. WSFiZ w Białymstoku; Białystok 2004; str. 169-178; ISBN 83-87256-68-4. Fragment w książce.
 11. H. Piech, M. Śpiewak, Rozdz. XXXI. Wykorzystanie struktur genetycznych do określania trasy robota w środowisku ruchomych przeszkód. W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Optymalizacja dyskretna. Robotyka i sterowniki programowalne. Pod red. Ryszarda Geesinga, Tadeusza Szkolnego; Warszawa; Wyd. Nauk.-Techn.; 2004; str. 295-303. Fragment w książce.
 12. H. Piech, Rozmyty model sterowania wydajnością, Computer Science, Institute of Mathematics and Computer Science, No 5, pp. 47-55. 2004.
 13. T. Lech, K. Stanisz-Wallis, A. Izworski, A. Bembińska-Kieć, R. Tadeusiewicz, Assessment of diagnostic features in the coronary artery disease by application of statistical methods and neural networks, TASK QUARTERLY 8 No2 (2004) 287-295.
 14. T. Lech, M. Rudzińska, A Izworski, S. Bukowczan, M. Banach, A. Szczudlik, Validation of quantitative computerised tremor analysis method with graphic digitizing tablet, VIII International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, June 14-17 2004, Palazzo dei Congressi Rome, Italy, published as a Supplement to Movement Disorders, vol. 19, 2004, s453, P1329.
 15. T. Lech, S. Bukowczan, M. Rudzińska, A Izworski, K. Banaszkiewicz, M. Banach, A Szczudlik, Differentiation of primary writing tremor and writer's cramp using quantitative tremor assessment by the spectral analysis of spiral drawing on graphic digitizing tablet, VIII Congress of the Europen Federation of Neurological Society, Paris, September 4-7, 2004, published in European Journal of  Neurology 11 (Sup 2), s 248, P2261.
 16. T. Lech, M. Rudzińska, S. Bukowczan, K. Banaszkiewicz, A. Izworski, E. Surma, A Szczudlik, Sensitivity and specificity of the quantitative computerized tremor analysis of the spiral drawing on graphic digitizing tablet, VIII Congress of the Europen Federation of Neurological Society, Paris, September 4-7, 2004, published in European Journal of Neurology 11 (Sup 2), s249, P2263.
 17. T. Lech, K. Banaszkiewicz, M Rudzińska, S. Bukowczan, A. Izworski, J. Czarny, A. Szymacha, A. Szczudlik, An assessment of bradykinesia by means of  computerized analysis of spiral drawing on the graphic digitizinig tablet, VIII Congress of the Europen Federation of Neurological Society, Paris, September 4-7, 2004, published in European Journal of  Neurology 11 (Sup 2), s118, P1314.
 18. T. Lech, M. Rudzińska, W. Chwała, E. Mirek, A. Izworski, S. Bukowczan, A. Szczudlik, Quantitative computerized tremor analysis with graphic digitizing tablet: method validation, 13th Annual Meeting of European Society for Movement Analysis of Adults and Children September 23-25 2004, Warsaw, Poland.
 19. T. Lech, Physiological upper limb's tremor research using computer tablet, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science No 1 (3) 2004, s81-89.
 20. G. Grodzki, Bezpieczeństwo transakcji zawieranych przez sieci teleinformatyczne, Wydawnictwo Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 6, str. 107-117, Częstochowa 2004.
 21. G. Grodzki, Zagrożenia bezpieczeństwa systemów komputerowych, Wydawnictwo Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 7, str. 81-92, Częstochowa 2004.
 22. J. Kęsy, Edge recombination with edge sensitivity in TSP problem. Proceedings of 29th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, 28 March - 1 April 2004, Bratislava (Slovakia).
 23. J. Kęsy, Distribution of distances in the Traveling Salesman Problem on a square lattice. Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Pol. Częstochowskiej SIMI 2004.
 24. M. Ciesielski, J. Leszczyński, Effective algorithm for detection of a collision between spherical particles,  Springer Verlag, Lecture Notes in Computer Science  3037, 348-355, 2004 (ICCS 2004 Conf. - Proceedings, Part II).
 25. M. Ciesielski, B. Mochnacki, J. S. Suchy, Numerical model of axially-symmetrical casting solidification. Part 1, Archives of Foundry 14(4), 110-113, 2004.
 26. M. Ciesielski, B. Mochnacki, J.S. Suchy, Numerical model of axially-symmetrical casting solidification. Part 2, Archives of Foundry 14(4), 114-119, 2004.

ROK 2003

 1. Z. Domański, J. Kęsy, The salesman problem in changing environement, 28th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, p. 29, 20-22 March 2003, Saarbrücken Germany.
 2. Z. Domański, J. Kęsy, Modyfied evolutionary algorithm with local optymization applied to solve the traveling salesman problem, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, 1/2002 Częstochowa, PPAM 2003.
 3. M. Ciesielski, J. Leszczyński, Numerical simulations of anomalous diffusion, CMM Conference, Gliwice/Wisła, 2003.
 4. D. Leks, H. Piech, Wykorzystanie rozmytych systemów ekspertowych w sieciach asynchronicznych. Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr4, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 5. H. Piech, Wykorzystanie narzędzi stochastycznych do realizacji algorytmów genetycznych, seria Monografie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str.98, 2003.
 6. H. Piech, D. Leks, Rozmyty model przypominania-wyszukiwania bez klucza i bez adresu, Międzynarodowa Konferencja Multimedia w biznesie, liczba stron 9, RWT 2003.
 7. D. Leks, H. Piech, Koncepcja neuronowego modelu przewidywania intuicyjnego, Warsztaty Międzynarodowej Konferencji PPAM 2003, liczba stron 8, Częstochowa 2003.
 8. H. Piech, A. Ptak, Koncepcja sieciowego systemu badania opinii publicznej, Konferencja PTI, liczba stron 9, Warszawa-Szczyrk 2003.
 9. H. Piech, A. Ptak, D. Leks, The concept of a neural intuitive prediction model, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2003, pp. 145-153.
 10. A. Ptak, H. Piech, Ocena efektywności zastosowania algorytmów genetycznych do zadania transportowego, Computer Science No 4, 2003, str. 169-179.
 11. H. Piech, Rozmyty model sterowania wydajnością, Computer Science No 5, 2003, str. 47-55.

ROK 2002

 1. H. Piech, A. Ptak, M. Włodarczyk, D. Leks, Koncepcja zagnieżdżonych struktur neuronowych, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, Nr 2, str.119-128, Częstochowa 2002.
 2. H. Piech, A. Ptak, Wykorzystanie narzędzi genetycznych do sterowania środowiskiem rozproszonym, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, Nr 2, str.109-118, Częstochowa 2002.
 3. H. Piech, A. Ptak, M. Włodarczyk, Genetyczna interpretacja zagadnienia najliczniejszych skojarzeń, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, Nr 2, str. 129-140, Częstochowa 2002.
 4. H. Piech, A. Ptak, Wykorzystanie narzędzi genetycznych do rozwiązania problemu załadunku, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, Nr 3, str. 101-110, Częstochowa 2002.
 5. H. Piech, A. Ptak, Wykorzystanie operacji genetycznych do prognozowania gospodarczego, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, No 3, str. 111-120, Częstochowa 2002.
 6. T. Lech, A. Izworski, K. Stanisz-Wallis, Determination of Distinctive Features In Prediction of CardiovascularDisease Manifestation by Application of Neural Networks. Proceedings of the International Conference on Mathmatics and Engineering Techniques in Medicine and Biological Sciences, Las Vegas, Nevada, USA, VI 2002, 541-544.
 7. Z. Domański, J. Kęsy, Problem komiwojażera w zmieniającym się środowisku komunikacyjnym, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, 1/2002.
 8. J. Leszczyński, M. Ciesielski, A numerical method for solution of ordinary differential equations of fractional order, PPAM 2001 Conf. LNCS 2328, pp. 695-702, 2002.
 9. M. Ciesielski, B. Mohnacki, Komputerowa generacja struktury pierwotnej odlewu, Archives of Foundry, No 4 Vol. 2, pp. 99-104, 2002.
 10. H. Piech, M. Włodarczyk, Ł. Kuczyński, Wielopoziomowe genetyczne dopasowanie zbiorów zasobów, III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie", liczba str. 12, Częstochowa 2002.
 11. H. Piech, Ł. Kuczyński, D. Leks, Genetyczna koncepcja zagospodarowania rozproszonych zasobów, 14-ta Górska Szkoła Informatyki: Efektywność systemów informatycznych, liczba str.11, Szczyrk 2002.
 12. H. Piech, W. Dobrzański, A. Ptak, Koncepcja neuronowej kryptografii, Sympozjum Instytutu Matematyki i Informatyki, liczba str.10, Poraj 2002.

ROK 2001

 1. H. Piech, M. Włodarczyk, T. Chłopaś, Neuronowe prognozowanie scenariuszy wspomagające zarządzanie, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 1, str. 31-40, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 2. H. Piech, M Włodarczyk, D. Leks, Parallelization of Processes in Neural Networks, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 1, str. 41-52, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 3. W. Dobrzański, A. Soroczuk, M. Srebrny, M.A. Srebrny, Distributed password, 8 International Conference on Advanced Computer Systems, Mielno, Polska 2001.
 4. S. Grzelak, T. Chłopaś, Informatyka wspiera kontrolera, Biuletyn informacyjny NIK Nr 4, str. 37-44, Warszawa 2001.
 5. H. Piech, T. Chłopaś, Analiza efektywności systemów zarządzania przy wykorzystaniu sieci neuronowych, 13-ta Górska Szkoła PTI, Efektywność zastosowań systemów informatycznych, str.155-166, Szczyrk 2001.
 6. H. Piech, T. Chłopaś, M. Włodarczyk, Neuronowe prognozowanie scenariuszy wspomagające zarządzanie, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, 2001, Nr 1, str. 31-40.
 7. H. Piech, M. Włodarczyk, D. Leks, Parallization of Processes in Neural Networks, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, 2001, No 1, pp.41-52.
 8. M. Włodarczyk, H. Piech, A Distributed Neural Network, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, 2001, No 1, pp.53-60.
 9. T. Chłopaś, H. Piech, Analiza przepływności strumienia danych przy projektowaniu okablowania strukturalnego, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, 2001, Nr 1, str.81-88.
 10. A. Borowik, H. Piech, Odrzuceniowa n-wartościowa logika Posta, Computer Science, IMI, Politechnika Częstochowska, 2001, No 1, str.119-136.
 11. H. Piech, A. Ptak, Wielo-asortymentowe zagadnienia transportowe w ujęciu genetycznym. Sympozjum Instytutu Matematyki i Informatyki, liczba str.13, Poraj 2002.
 12. A. Ptak, H. Piech, Ocena efektywności zastosowania algorytmów genetycznych do zadania transportowego, Computer Scence, No 4, str.169-178, Częstochowa 2003.
 13. D. Leks, H. Piech, Wykorzystanie rozmytych systemów ekspertowych w sieciach asynchronicznych, Computer Scence, No 4, str.53-58, Częstochowa 2003.
 14. H. Piech, Rozmyty model sterowania wydajnością, Computer Scence, No 5, liczba stron 9.
 15. H. Piech, Ocena funkcjonowania i stanu obiektu przy wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji, Computer Scence, No 5, liczba stron 8.
 16. H. Piech, Wykorzystanie rozmytej strategii do tworzenia najkrótszego cyklu Hamiltona, Konferencja PTI, Warszawa-Szczyrk 2004, liczba stron 11.
 17. G. Grodzki, Numeryczna symulacja ruchu elastycznie umocowanego płata lotniczego umieszczonego w tunelu aerodynamicznym, Energetyka i Ekologia ćwiczenia - laboratoryjne, str.49-57, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, materiały opracowano w ramach projektu Tempus S_JEP-12255-97.
 18. H. Piech, T. Chłopaś, Neuronowe koncepcje badania efektywności struktur organizacyjnych, 13-ta Górska Szkoła Informatyki: Efektywność systemów informatycznych, str.12, WNT, 2001.
 19. M. Włodarczyk, H. Piech, A Distributed Neural Network, Informatyka Teoretyczna i Stosowana nr 1, str. 53-60, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.

ROK 2000

 1. H. Piech, T. Chłopaś, Informatics environment management, 2nd International Conference Multimedia in Business, pp.11, Częstochowa 2000.
 2. H. Piech, S. Freus, Programowanie rozproszone zadań numerycznych w eksperymentalnym środowisku FF_VM, Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

ROK 1999

 1. H. Piech, M. Włodarczyk, S. Freus, A. Borowik,  Methods of the description of processes and the characteristics of computation process structures a contribution to the theory of computation processes, III International Conference Parallel Processing & Applied Mathematics, liczba str. 12, Kazimierz Dolny 1999.
 2. H. Piech, M. Włodarczyk, A. Borowik, Operation on computation processes a contribution on the theory of computation processes, III International Conference Parallel Processing & Applied Mathematics, liczba  str. 13, Kazimierz Dolny, 1999.
 3. H. Piech, T. Chłopaś, Cechy algorytmów prognostycznych. Artificial intelligence electronic data interchange. Proceedings of the Symposium AI-EDI'99, liczba str.8, Malmö Kopenhaga 1999.
 4. H. Piech, T. Chłopaś, Zrównoleglenie algorytmów prognostycznych. Artificial intelligence electronic data interchange. Proceedings of the Symposium AI-EDI'99, liczba str.11, Malmö Kopenhaga 1999.
 5. H. Piech, T. Chłopaś, W. Kotas, System ewidencjonowania kosztów w kompleksowym zarządzaniu finansami, Proceedings of the Symposium AI-EDI'99, liczba str.7, Malmö Kopenhaga 1999.
 6. H. Piech, I Katkow, N. Gubarieni, Nuerosimilar computations in simulation system with distributed intelligence. 5th International Conference of Information System Analysis and Synthesis, Orlando, Florida, liczba str.8, 1999.
 7. A. Borowik, H. Piech, Automatic proving of theses in post's three-valued rejective propositional logic using parallel processing, Parallel Numerics '99, Salzburg, Austria 1999, pp. 19-29.
 8. A. Borowik, Proving the theorems in many-valued logics useing multi-processor systems, ISN Conference, Zakopane 1999, pp.126-135.
 9. A. Borowik, H. Piech, Charakterystyki zależnościowe procesów równoległych, Konferencja Zakopane 1999.
Poprawiony: wtorek, 09 grudnia 2014 20:42
 
Main page Contacts Search Contacts Search