Start O zakładzie
Działalność zakładu
Działalność dydaktyczna Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 czerwca 2011 21:34

Podyplomowe studia z informatyki dla nauczycieliDziałalność dydaktyczna pracowników Zakładu Optymalizacji i Systemów Wspomagania Decyzji Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej skupiona jest na pracy ze studentami zarówno w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, koła naukowego a także stałym doskonaleniem procesu dydaktycznego w ramach prowadzonych kierunków studiów. Nasz zakład był pomysłodawcą i organizatorem podyplomowych studiów dla nauczycieli z informatyki i techniki. Studia były skierowane do nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich z województwa śląskiego i prowadzone były w latach 1992-2006. W tym czasie przeszkolono około 2000 nauczycieli.

 

 

Lista prowadzonych zajęć dydaktycznych przez pracowników zakładu:

 1. Algorytmy i struktury danych;
 2. Informatyka;
 3. Modelowanie i analiza systemów informatycznych;
 4. Projektowanie systemów informatycznych;
 5. Bazy wiedzy i systemy ekspertowe;
 6. Prognozowanie w systemach multimedialnych;
 7. Projekt zespołowy;
 8. Problemy społeczne i zawodowe informatyka;
 9. Podstawy sieci komputerowych;
 10. Sieci optyczne.
 11. Paradygmaty programowania;
 12. Metody numeryczne;
 13. Grafika rastrowa i wektorowa.
Poprawiony: sobota, 15 października 2016 14:20
 
Działalność naukowa Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 czerwca 2011 21:28

Działalność naukowa Zakładu Optymalizacji i Systemów Wspomagania Decyzji koncentruje się wokół kilku zasadniczych nurtów naukowo-badawczych:

 1. Komputerowe wspomaganie decyzji;
 2. Optymalizacja w medycynie i technice;
 3. Algorytmy i automaty kwantowe;
 4. Sieci Petriego i ich zastosowanie;
 5. Optymalizacja w routingu;
 6. Bezpieczeństwo i ochrona danych;
 7. Modelowanie procesów termicznych (krzepniecie, tkanki biologiczne, oddziaływanie lasera, ...);
 8. Modelowanie z wykorzystaniem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu (anomalna dyfuzja, ...);
 9. Mechanika materiałów sypkich;Okładka pierwszego numeru ITS

Zakład Optymalizacji i Systemów Wspomagania decyzji Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej wydawał do końca 2009 roku cykliczne czasopismo COMPUTER SCIENCE (INFORMATYKA TEORETYCZNA I STOSOWANA). Czasopismo obejmowało swym zasięgiem tematykę z zakresu zastosowań informatyki w dziedzinie sztucznej inteligencji, systemów informatycznych, modeli rozmytych oraz wielu praktycznych dziedzin techniki, zarządzania, medycyny, bezpieczeństwa itp. Ukazało się 16 zeszytów ITiS. Redaktorem głównym czasopisma był prof. dr hab. inż. Henryk Piech.

Poprawiony: piątek, 16 maja 2014 21:31
 


Main page Contacts Search Contacts Search