Start Czasopismo ITS
Czasopismo ITS
Informatyka Teoretyczna i Stosowana Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 czerwca 2011 23:08

Pragniemy poinformować, że z końcem roku 2009 ukazał się ostatni - 16 numer czasopisma Informatyka Teoretyczna i Stosowana (ISSN 1643 – 2355). Czasopismo wydawane było dwa razy do roku i obejmowało zagadnienia z zakresu zastosowań informatyki w dziedzinie sztucznej inteligencji, systemów informatycznych, modeli rozmytych oraz zastosowań informatyki w praktycznych dziedzinach techniki, zarządzania, medycyny, bezpieczeństwa itp. ITiS  ukazywało się od roku 2001 do 2009, łącznie wydanych zostało 16 zeszytów. Redaktorem głównym czasopisma był prof. dr hab. inż. Henryk Piech.

W komitecie redakcyjnym widniały nazwiska znanych polskich uczonych informatyków:
prof. Leonard Bolc (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk);

prof. Józef Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski);

prof. Bohdan Mochnacki (Politechnika Częstochowska);

prof. Marcin Paprzycki (Oklahoma State University, USA);

prof. Danuta Rutkowska (Politechnika Częstochowska);

prof. Leszek Rutkowski (Politechnika Częstochowska);

prof. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza).

 

Recenzentami byli:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech (Politechnika Śląska)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski (Politechnika Śląska)

 

Funkcje sekretarza pełnił:

dr inż. Grzegorz Grodzki

Poprawiony: piątek, 16 maja 2014 21:09
 
Przegląd zeszytów czasopisma ITS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 czerwca 2011 22:34
Okładka Zeszyt  Spis artykułów  Okładka  Zeszyt  Spis artykułów
   Zeszyt nr 1 czasopisma ITS  Zeszyt nr 1  Zobacz spis artykułów Zeszyt nr 2 czasopisma ITS Zeszyt nr 2 Zobacz spis artykułów
   Zeszyt nr 3 czasopisma ITS  Zeszyt nr 3  Zobacz spis artykułów  Zeszyt nr 4 czasopisma ITS  Zeszyt nr 4  Zobacz spis artykułów
   Zeszyt nr 5 czasopisma ITS   Zeszyt nr 5  Zobacz spis artykułów  Zeszyt nr 6 czasopisma ITS  Zeszyt nr 6  Zobacz spis artykułów
   Zeszyt nr 7 czasopisma ITS  Zeszyt nr 7  Zobacz spis artykułów  Zeszyt nr 8 czasopisma ITS  Zeszyt nr 8  Zobacz spis artykułów
   Zeszyt nr 9 czasopisma ITS  Zeszyt nr 9  Zobacz spis artykułów  Zeszyt nr 10 czasopisma ITS  Zeszyt nr 10  Zobacz spis artykułów
   Zeszyt nr 11 czasopisma ITS  Zeszyt nr 11  Zobacz spis artykułów  Zeszyt nr 12 czasopisma ITS  Zeszyt nr 12  Zobacz spis artykułów
   Zeszyt nr 13 czasopisma ITS  Zeszyt nr 13  Zobacz spis artykułów  Zeszyt nr 14 czasopisma ITS  Zeszyt nr 14  Zobacz spis artykułów
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2011 22:36
 


Main page Contacts Search Contacts Search